+48 605 607 206 licyto@licyto.pl

Minimalizujemy straty powstałe w wyniku wypadków i innych negatywnych zdarzeń losowych.

Interwencja już w 24 godziny

Dlaczego to właśnie szybkość działania ma decydujące znaczenie w minimalizacji szkód?

Zdarzenia powodujące utratę wartości towaru, urządzeń lub wyposażenia będącego przedmiotem ubezpieczenia są elementem nie do przewidzenia. Na ostateczny rozmiar szkody wpływa nie tylko utrata samej wartości materialnej. Nie wolno pomijać także aspektów takich jak przestoje czy koszty usunięcia skutków zdarzenia.

W efekcie, na finalny bilans szkody decydujący wpływ ma szybkość i sposób jej usuwania. Mają one także znaczenie przy wypłacie odszkodowania – ze względu na ustawowy obowiązek minimalizacji straty, jaki ciąży na poszkodowanym.

Z tego powodu usuwanie skutków takich zdarzeń wymaga specyficznej sprawności operacyjnej, a miarą tej skuteczności jest upływający czas.

Dlaczego to właśnie szybkość działania ma decydujące znaczenie w minimalizacji szkód?

Zdarzenia powodujące utratę wartości towaru, urządzeń lub wyposażenia będącego przedmiotem ubezpieczenia są elementem nie do przewidzenia. Na ostateczny rozmiar szkody wpływa nie tylko utrata samej wartości materialnej. Nie wolno pomijać także aspektów takich jak przestoje czy koszty usunięcia skutków zdarzenia.

W efekcie, na finalny bilans szkody decydujący wpływ ma szybkość i sposób jej usuwania. Mają one także znaczenie przy wypłacie odszkodowania – ze względu na ustawowy obowiązek minimalizacji straty, jaki ciąży na poszkodowanym.

Z tego powodu usuwanie skutków takich zdarzeń wymaga specyficznej sprawności operacyjnej, a miarą tej skuteczności jest upływający czas.

W czym możemy Ci pomóc?

Na naszej pomocy skorzystają bezpośrednio sami poszkodowani, a także firmy ubezpieczeniowe i likwidatorzy szkód. Minimalizując szkodę, ratujemy pieniądze, a w niektórych przypadkach nawet sam towar.

Sprzedaż Awaryjna

Sprzedaż Awaryjna

Pozyskanie nabywcy dla towarów i urządzeń, które utraciły swoją wartość i pozbawione są możliwości standardowej sprzedaży lub eksploatacji. Wykorzystujemy do tego szeroką bazę Klientów z Polski oraz zza granicy.
Transport i magazynowanie

Transport i Magazynowanie

Jeśli nie ma potrzeby sprzedaż awaryjnej, przenosimy towar i go magazynujemy. Także oczyszczamy i przepakowujemy. Wymagać tego może także trwające postępowanie rzeczoznawcze.
Utylizacja

Utylizacja

Utylizacja artykułów spożywczych (odpadów po żywności, surowców i produktów przeterminowanych lub nieprzydatnych do spożycia) elektrotechnicznych (sprzęt komputerowy, elektroniczny, biurowy, telekomunikacyjny, RTV) i innych.

Co zyskujesz?

N
Wykonujesz swój obowiązek minimalizacji straty w sposób, który nie daje Twojemu ubezpieczycielowi powodu do obniżenia lub odmowy wypłaty odszkodowania.
N
Jesteśmy ostatecznym nabywcą towarów w sprzedaży awaryjnej. Nie stanowimy pośredniczącego ogniwa w procesie, więc oferujemy realną wartość uszkodzonego towaru.
N
Przemyślany i sprawny proces obsługi zdarzenia minimalizuje stratę poprzez szybkie przywrócenie funkcjonalności magazynu, uruchomienie punktu handlowego, udrożnienie komunikacji lub inne działania.
Sprzedaż Awaryjna
EK GROUP

Dlaczego właśnie my możemy pomóc w minimalizacji strat?

Nasza działalność to 20 lat doświadczenia w handlu, logistyce, transporcie i magazynowaniu. Pracujemy w wielu obszarach, także mocno wyspecjalizowanych, takich jak surowce, artykuły chemiczne czy elektrotechnika.

Dzięki doświadczeniu, odpowiedniemu zapleczu i sprawności działania, pomogliśmy skutecznie zminimalizować szkody wielu naszym klientom, a łączny odzysk wartości można wyrazić w milionach Euro.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz poznać nasz sposób działania lub dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc, skontaktuj się z nami.

Kontakt

Telefon:
+48 605 607 206

Email:
licyto@licyto.pl

Adres

ul. Spółdzielców 26
62-510 Konin

Dojazd

SPRZEDAŻ AWARYJNA